ჟურნალი

ჟურნალი „კინ-O” წელიწადში ორჯერ გამოდის. ამ გამოცემით, გვინდა მკითხველს პროფესიონალთა თვალით დავანახოთ და მოვუყვეთ ყველა იმ მნიშვნელოვან სიახლეზე, ტენდენციებსა და მიმართულებებზე, რომელიც დღეს თანამედროვე კინემატოგრაფში ხდება. სხვადასხვა თაობის ავტორები გვთავაზობენ ფილმების რეცენზიებს, მსჯელობენ იმ ცვლილებებზე, რაც მსოფლიო თუ ეროვნულ კინემატოგრაფში ხდება და იხსენებენ იმ წამყვან ფიგურებს, რომელთაც კინორუკაზე თავისი საპატიო ადგილი დაიკავეს.

პუბლიკაცია

კინ-O 2022/1

გადმოწერე

კინ-0 2021/1

გადმოწერე

ჟურნალი კინ-O-ს მეორე ნომერი

გადმოწერე

კინ-O 2020/1

გადმოწერე