საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი განსაზღვრავს სახელმწიფო პოლიტიკას კინოს სფეროში. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს ქართული კინემატოგრაფის განვითარებას, რაც გულისხმობს წარმოების პროცესის ხელშეწყობას, დისტრიბუციის გამართვასა და ქართული კინოს პოპულარიზაციას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

განაგრძე კითხვა