ცნობის ფურცელი

"ცნობის ფურცელს" ეროვნული კინოცენტრი ონლაინ გამოსცემს კვარტალში ერთხელ. გამოცემა აჯამებს ეროვნული კინოცენტრის მიერ გაწეულ სამუშაოს კვარტლების მიხედვით და აქ თავმოყრილია ყველა ის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც კინოცენტრის კონკურსებს, დაფინანსებულ ფილმებს, საერთაშორისო წარმატებებს, მნიშვნელოვან სიახლეებსა და კინოპროექტებს ეხება.

ცნობის ფურცელი 2023-N1

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2022-N4

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2022-N3

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2022-N2

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2021-N1

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2021-N4

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2021-N3

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2021-N2

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2021-N1

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2020-N4

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2020-N3

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2020-N2

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2020-N1

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2019-N4

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2019-N3

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2019-N2

გადმოწერე

ცნობის ფურცელი 2019-N1

გადმოწერე