2024 წლის კინოფესტივალების დაფინანსების განცხადება

კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 2024 წლისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასატარებელი საერთაშორისო კინოფესტივალების დაფინანსებისთვის განაცხადების მიღებას იწყებს

საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი იწყებს განაცხადების მიღებას საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასატარებელი საერთაშორისო კინოფესტივალების დაფინანსების თაობაზე, 2024 წლისთვის.

დაფინანსებული პროექტების შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის საიტსა და ოფიციალურ ფეისბუქგვერდზე არაუგვიანეს 2024 წლის 10 აპრილისა.

პროექტების განხილვისას უპირატესობა მიენიჭება:

  • საერთაშორისო კინოფესტივალების ფარგლებში ინდუსტრიული შეხვედრების, მასტერკლასებისა და სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებას;
  • საერთაშორისო ფონდებისა და პროგრამების წარმომადგენლების მოწვევას;
  • ახალგაზრდა და დამწყები კინემატოგრაფისტების ფესტივალზე მონაწილეობის უზრუნველყოფას;
  • ქართული ფილმების პროგრამის ან ქართველი რეჟისორის რეტროსპექტივის მოწყობას;
  • ძირითად კონკურს(ებ)ში მონაწილე ფილმების ავტორების მოწვევას;
  • მონაწილე ქვეყნების რაოდენობას.

საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ეროვნული კინოცენტრი უფლებამოსილია მოითხოვოს კინოფესტივალის ორგანიზატორებთან შეხვედრა ან დამატებითი საბუთების წარმოდგენა.

განცხადების (იხილეთ თანდართული ფორმა) მიღების საბოლოო ვადაა 2024 წლის 1 აპრილი.

პროექტის დასარეგისტრირებლად შევსებული და ხელმოწერილი განცხადების ფორმა, ასევე, ყველა მოთხოვნილი საბუთი უნდა გამოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: info@gnfc.ge.

დამატებითი ინფორმაციისა და პროექტის დაფინანსების განცხადების ფორმის შევსებასთან დაკავშირებით კონსულტაციებისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ კინოხელოვნების პოპულარიზაციის დეპარტამენტის უფროსს - მანანა სურაძეს, მობ: 577 553702, ელფოსტა: m.suradze@gnfc.ge.

 

ეროვნული კინოცენტრი განიხილავს შემოსულ პროექტებს და გადაწყვეტილება წერილობით ეცნობებათ პროექტთა ავტორებს.