საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი იწყებს პროდიუსერების განაცხადების მიღებას ბერლინის კინოფესტივალსა და ევროპის კინობაზრობაში მონაწილეობის მისაღებად!

ბერლინის 72-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში ეროვნული კინოცენტრი გეგმავს ღონისძიებებს, რომლებიც დაეხმარება ქართველ პროდიუსერებს ფილმების სამომავლო დისტრიბუციაში. ბერლინის კინოფესტივალის ჩატარების თარიღებია 10-20 თებერვალი 2022, ხოლო ევროპის კინობაზრობის – 10-17 თებერვალი 2022.

საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი იწყებს პროდიუსერების განაცხადების მიღებას ბერლინის კინოფესტივალსა და ევროპის კინობაზრობაში მონაწილეობის მისაღებად!

ბერლინის 72-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში ეროვნული კინოცენტრი გეგმავს ღონისძიებებს, რომლებიც დაეხმარება ქართველ პროდიუსერებს ფილმების სამომავლო დისტრიბუციაში. ბერლინის კინოფესტივალის ჩატარების თარიღებია 10-20 თებერვალი 2022, ხოლო ევროპის კინობაზრობის – 10-17 თებერვალი 2022.

ეროვნული კინოცენტრი შერჩეულ პროდიუსერებს დაუფინანსებს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის აკრედიტაციას და მგზავრობის ხარჯებს.

განაცხადის წარდგენის აუცილებელი პირობები:

 1. განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ პროდიუსერებს, რომელთაც მოპოვებული აქვთ
  ეროვნული კინოცენტრის პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის
  წარმოების დაფინანსება;
 2. განმცხადებელმა უნდა დაწეროს განცხადება საქართველოს კინემატოგრაფიის
  ეროვნული ცენტრის დირექტორის სახელზე და ამასთან ერთად წარმოადგინოს
  სამოტივაციო წერილი (სამოტივაციო წერილში მითითებული უნდა იყოს
  ფესტივალზე დაგეგმილი შეხვედრები, დისტრიბუციის სტრატეგია თუ სხვა);
 3. განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს ცნობა, რომ ჩატარებული აქვს
  კოვიდვაქცინის სრული კურსი (დაშვებული ვაქცინებია Pfizer-BionTech, AstraZeneca,
  Moderna, Janssen (J&J));
 4. ფესტივალის დასრულების შემდეგ პროდიუსერი ვალდებულია ეროვნულ
  კინოცენტრს წარუდგინოს ფესტივალზე განხორციელებული აქტივობების
  ანგარიში;

პროდიუსერების მიერ კინოცენტრში წარმოდგენილ დოკუმენტაციას განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს  კინოცენტრის თანამშრომლები, რომლებსაც უკავიათ შემდეგი თანამდებობები:

1.       კინოცენტრის დირექტორი;
2.       კინოცენტრის დირექტორის მოადგილე;
3.       კინოცენტრის კინოექსპორტის დეპარტამენტის უფროსი;
4.       კინოცენტრის ფილმწარმოების დეპარტამენტის უფროსი;
5.       კინოცენტრის ფინანსური მენეჯერი.

ბერლინის კინოფესტივალზე მონაწილეობისთვის შეირჩევა 10 პროდიუსერი.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 20 დეკემბერი.
გთხოვთ, მოთხოვნილი საბუთები გამოაგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: t.akhalaia@gnfc.ge info@gnfc.ge

საკონტაქტო პირი: თამთა ახალაია
ტელ: +995 32 2999 100 ; +995 555 97 51 56