კინოხელოვნების პოპულარიზაციის დეპარტამენტი

 

კინოხელოვნების პოპულარიზაციის დეპარტამენტის მთავარი მიზანია ქართული კინომემკვიდრეობის დაცვა და მისი პოპულარიზაცია რეტროსპექტივებს, კვირეულების, ფესტივალებისა და ცალკეული ჩვენებების ჩატარებით. დეპარტამენტის ამოცანაა ხელი შეუწყოს ყველა იმ შემეცნებით და საგანმანათლებლო წამოწყებას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში კინოს პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. სწორედ ამიტომ, დეპარტამენტი პერმანენტულად აცხადებს კონკურსებს თავისუფალ კინოპროექტებზე და აფინანსებს კინოგამოფენებსა და შემოქმედებით საღამოებს, კინოსთან დაკავშირებულ კვლევებსა და მასტერკლასებს, რეტროსპექტივებსა და საქართველოს ტერიტორიაზე ჩატარებულ საერთაშორისო კინოფესტივალებს; გამოსცემს კინოჟურნალსა და კინოლიტერატურას.

 

დეპარტამენტის მიმართულებები:

 

დაფინანსება:

თავისუფალი კინოპროექტები

 

ფილმები:

ქართული ფილმების ბაზა

 

კინოგანათლება:

კინოსკოლაში

ისტორია-კინო-ისტორია

ქართული კინოს ფორუმი

კინომემკვიდრეობა

 

მედია და გამოცემები:

ჟურნალი

კატალოგები

წიგნები

საკითხავი

მანანა სურაძე

დეპარტამენტის უფროსი
m.suradze@gnfc.ge

თეა გაბიძაშვილი

კინოგანათლების მიმართულების პროექტების მენეჯერი
t.gabidzashvili@gnfc.ge

ნათია კანთელაძე

ბეჭდური და ინტერნეტგამოცემების მენეჯერი
n.kanteladze@gnfc.ge

ნენო ქავთარაძე

კინომემკვიდრეობის მენეჯერი
n.kavtaradze@gnfc.ge