ადმინისტრაცია

 

კინოცენტრის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ძირითადი საქმეა ცენტრს შეუქმნას მუშაობის ყველა ის პირობა, რაც დასახული მიზნებისა და ამოცანების სწორად და ჯეროვნად შესრულებაში დაეხმარება.

კარლო (კახა) სიხარულიძე

დირექტორი

მაკო ჭილაშვილი

დირექტორის პირველი მოადგილე
m.chilashvili@gnfc.ge

ნინო კუხალაშვილი

დირექტორის მოადგილე (იურიდიული სამსახურის უფროსი)
n.kukhalashvili@gnfc.ge

კოტე ჩლაიძე

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი
k.chlaidze@gnfc.ge

გიორგი გურჯიძე

შესყიდვების მენეჯერი
g.gurjidze@gnfc.ge

დავით ვაშაძე

კინოკომისიონერი (პროგრამა „გადაიღე საქართველოში“)
d.vashadze@gnfc.ge

ქეთევან ურდულაშვილი

ფინანსური მენეჯერი
k.urdulashvili@gnfc.ge

თინათინ ჩავლეიშვილი

იურისტი
t.chaveishvili@gnfc.ge

მარიამ მარიამიძე

საქმეთა მწარმოებელი
m.mariamidze@gnfc.ge

ნატო შარაბიძე

ფინანსების სპეციალისტი
n.sharabidze@gnfc.ge

გვანცა ზაქარეიშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
g.zakareishvili@gnfc.ge

დავით ყურაშიძე

IT სპეციალისტი
d.kurashidze@gnfc.ge

ირაკლი კონტრიძე

ოფის მენეჯერი
i.kontridze@gnfc.ge