ადმინისტრაცია

 

კინოცენტრის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ძირითადი საქმეა ცენტრს შეუქმნას მუშაობის ყველა ის პირობა, რაც დასახული მიზნებისა და ამოცანების სწორად და ჯეროვნად შესრულებაში დაეხმარება.

კარლო (კახა) სიხარულიძე

დირექტორი
k.sikharulidze@gnfc.ge

მაკო ჭილაშვილი

დირექტორის პირველი მოადგილე
m.chilashvili@gnfc.ge

ნინო კუხალაშვილი

დირექტორის მოადგილე (იურიდიული სამსახურის უფროსი)
n.kukhalashvili@gnfc.ge

კოტე ჩლაიძე

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი
k.chlaidze@gnfc.ge

გიორგი გურჯიძე

შესყიდვების მენეჯერი
g.gurjidze@gnfc.ge

დავით ვაშაძე

კინოკომისიონერი (პროგრამა „გადაიღე საქართველოში“)
d.vashadze@gnfc.ge

ქეთევან ურდულაშვილი

ფინანსური მენეჯერი
k.urdulashvili@gnfc.ge

თინათინ ჩავლეიშვილი

იურისტი
t.chaveishvili@gnfc.ge

მარიამ მარიამიძე

საქმეთა მწარმოებელი
m.mariamidze@gnfc.ge

ნატო შარაბიძე

ფინანსების სპეციალისტი
n.sharabidze@gnfc.ge

გვანცა ზაქარეიშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
g.zakareishvili@gnfc.ge

დავით ყურაშიძე

IT სპეციალისტი
d.kurashidze@gnfc.ge

ირაკლი კონტრიძე

ოფის მენეჯერი
i.kontridze@gnfc.ge